กำหนดการ รับปริญญา ม.ศรีปทุม 2564

กำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม 2562-2563

วันที่ซ้อมรับปริญญา-ระดับปริญญาตรี 20  ธันวาคม 2563-ระดับบัณฑิตปริญญาตรี และ มหาบัณฑิต  กำหนดการรับปริญญา-ระดับปริญญาตรี 21-22 ธันวาคม 2563-ระดับบัณฑิตศึกษา?มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง [...]