กำหนดการ รับปริญญา ม.รามคำแหง 2558

ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558

กำหนดการ รับปริญญา ม.รามคำแหง 2558

 

จ้งกำหนดการฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 40

วันซ้อมใหญ่ (23-27 กุมภาพันธ์ 2558) ฝึกซ้อมที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ช่วงเช้า รายงานตัวก่อนเวลา 05.00 น. ณ อาคารกงไกรลาส (KLB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ช่วงบ่าย รายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น. ณ อาคารกงไกรลาส (KLB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง?

วันพิธี (2-6 มีนาคม 2558) อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ช่วงเช้า รายงานตัวก่อนเวลา 05.00 น. ณ อาคารกงไกรลาส (KLB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ช่วงบ่าย รายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น. ณ อาคารกงไกรลาส (KLB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง?

ข้อมูลจาก?http://www.ru.ac.th/th/index.php/blog1/blog1view/25

รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ โทร.๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อคณะที่สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย โทร.๐๒-๓๑๐-๘๕๖๐, 02-310-8564 www.grad.ru.ac.th, โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร.???? ๐๒-๓๑๐-๘๕๖๖-๗, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th

หากต้องการช่างภาพ รับปริญญา ม. รามคำแหง 2558 ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่าง
โทร 084-525-0946, Line id: sushimean (ตลอด24ชั่วโมง)
ทางInbox fanpage: http://www.facebook.com/messages/mind56

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการวันซ้อมใหญ่และวันพิธี
http://www.ru.ac.th/th/images/blog1/1421660728_c40.pdf

 

ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558
ช่างภาพ รับปริญญ ม.รามคำแหง 2558