กำหนดการรับปริญญา มหิดล 2563

กำหนดการรับปริญญา มหิดล 2561 และรายละเอียด

กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต?เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร :
ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม พี่จะอัพเดทให้อีกครั้งครับ
แหล่งที่มาของข้อมูล :?http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/graduation2560.php