รายละเอียดกำหนดการ รับปริญญา ม.หอการค้า 2564

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. และวันเสาร์ที่ 15กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
 

วันรับชุดครุย – 18 – 19 ม.ค. 63

วันซ้อมย่อย
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

  • 9.00 – 12.00 น.
  • 13.00 – 16.00 น.

# ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์

# มหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยผู้ประกอบการ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์

วันถ่ายภาพหมู่ (พร้อมกัน ณ หอประชุม 8.30 น.)

  • วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563
  • วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2563

วันซ้อมใหญ่ (พร้อมกัน ณ หอประชุม 8.30 น.)

  • วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563
  • วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2563

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร

  • วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 2563
  • วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563

หมายเหตุ
1. วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละคณะ/สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
3. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา
4. มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา

ติดต่อสอบถาม
1. สำนักทะเบียนและประมวลผลสอบถามข้อมูลงานพิธีประสาทปริญญาบัตร โทร.02-697-6874-75
2. ชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา ติดต่อกองการเงิน โทร.02-697-6022-24
3. การฝึกซ้อมบัณฑิต/การแต่งกายเข้ารับปริญญา โทร.02-697-6897, 02-697-6339
4. เสื้อครุยวิทยฐานะ/แถบเกียรตินิยม โทร.02-697-6896
5. ถ่ายภาพบัณฑิต โทร.02-697-6781
6. หนังสือทำเนียบบัณฑิต สูจิบัตร และดีวีดี โทร.02-697-6901
7. ของที่ระลึกบัณฑิต โทร.02-697-6386

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.utcc.ac.th/graduateth/