เป็นวันซ้อมใหญ่ รับปริญญา ราชภัฏพระนคร 2558 น้องโน่ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์
ถ้าดูในเว็บพี่มีนส่วนใหญ่ มีแต่บัณฑิตชายทั้งน้านนน  ด้วยเหตุเพราะ พี่ไม่เกี่ยงบัณฑิต
สำหรับบัณฑิตที่ มีแฟนมาดูแล หรือ วันซ้อมพาแฟนมาด้วยนะ พี่จะได้ทำการบ้าน
เตรียมมุมสวยๆไปถ่ายภาพคู่ให้ได้
ดูผลงานได้ ได้ที่ http://www.mind56.com/989/