วันจริง รับปริญญา จุฬา 2559  ฑิตจากคณะ นิติศาสตร์ เป็นวันจริงครับ
สำหรับบัณฑิตที่ต้องการจองคิวสามารถติดต่อได้ตามเบอรด้านข้างนี้ครับ
หรือสามารถดูผลงานเต็มๆได้ที่ http://www.mind56.com/1454/