เข้าชมตัวอย่างถ่ายภาพวันรับจริงรับปริญญา จุฬา 60ได้ที่ลิงค์นี้ครับ
http://www.mind56.com/1951/