เงื่อนไขการจองคิว

รอบเวลาที่เปิดให้บริการ ถ่ายรูป รับปริญญา

  • ครึ่งวันเช้า 7.30-11.30 ?หรือ ครึ่งวันบ่าย 13.00-17.00น.
  • คิวเต็มวัน , 7.30-17.00 โดยจะถ่ายช่วงก่อนเข้าหอประชุม และ หลังออกจากหอประชุม แต่ไม่เกิน 17.00น.
    หรือหากออกจากหอประชุมมาช้า สามารถยืดเวลาให้ได้ไม่เกิน 18.00 น.?

เงื่อนไขการจองคิว ถ่ายรูป รับปริญญา

1. การเสนอราคานี้เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น ต่างจังหวัด กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด

2. การล็อควัน จองคิว หากยังไม่มีการ โอนเงินจองคิว จะให้สิทธิ์ล็อคคิวได้ ไม่เกิน 2 วันหลังจากที่
ตกลงจองคิว ถ้าเกินกว่า 2 วันทาง Mind56 จะสามารถรับคิวใหม่ได้ กรุณาโทรสอบถามก่อนโอนเงิน

3. ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินจองทุกกรณี

4. หากต้องการยกเลิกการจองคิวถ่ายภาพ โปรดแจ้งล่วงหน้า2อาทิตย์, หากเกินจากนั้น
ทางช่างภาพขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินจองทุกกรณี

5. การเก็บไฟล์ภาพ, จะเก็บไฟล์งานไว้หลังจากถ่ายงานเสร็จ 1 เดือน (.jpg)
ถ้าต้องการไฟล์ใหม่กรุณาติดต่อสอบถาม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท/แผ่น
ราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS

6.กรณีจ้างไปถ่ายภาพบัณฑิตย์ 1-2 คนตามแพคเกจราคา แต่หน้างานกลับมีการถ่ายงานลักษณะ
ถ่ายภาพหมู่ เจาะเป็นคนๆ ไม่ใช่ถ่ายกับญาติพี่น้อง ถ่ายเล่นกับเพื่อนบัณฑิตย์ด้วยกันตามปกติ
“โดยเจตณา เป็นการเลี่ยง การจ้างถ่ายภาพหมู่”

ทางช่างภาพ Mind56 ขอสงวนสิทธิ์ทำภาพ ให้เฉพาะผู้ว่าจ้าง1-2 คนเท่านั้น
รวมถึงการคัดภาพ ที่เห็นว่าเกินจากการว่าจ้างออก โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบหน้างาน

### ยกตัวอย่าง จ้างถ่ายภาพบัณฑิตย์ 1 คนแต่ทั้งวันมีบัณฑิตอยู่ด้วยตลอดเพิ่มอีก 8 คน ถ่ายภาพด้วยกัน
ตลอดวัน ถ่ายภาพเดียวทุกคน และหรืออีก 8 คนดึงเพื่อน ญาติตัวเองมาถ่ายด้วย เคสนี้จะทำภาพให้ผู้จ้าง
เพียง 1 คน เท่านั้น และจะทำการคัดภาพคนอื่นๆ ออกทั้งหมด

7. ถ้าต้องการไฟล์ต้นฉบับ .RAW คิดเพิ่ม DVD แผ่นละ 1,000?บาท

8.การแต่งภาพการปรับแสงสีการคัดภาพมาทำเพิ่มทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่างภาพว่าจะทำในลักษณะใด

ช่างภาพมีน, 084-525-0946, Line: sushimean