รับปริญญา ม.หอการค้า 2563

รายละเอียดกำหนดการ รับปริญญา ม.หอการค้า 2564

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563..มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. และวันเสาร์ที่ 15กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา   วันรับชุดครุย – 18 – 19 ม.ค. [...]