รับปริญญา ม.ศรีปทุม 2561

แจ้งความกำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม 2561

  วันที่ซ้อมรับปริญญา -ระดับปริญญาตรี  21 ธันวาคม 2561 -ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กำหนดการรับปริญญา -ระดับปริญญาตรี  22 – 23  ธันวาคม 2561 -ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง [...]