ถ่ายภาพงานพรอม

ถ่ายภาพงานพรอมโรงเรียนนานาชาติ Bromsgrove

งานถ่ายภาพ ถ่ายภาพงานพรอมโรงเรียนนานาชาติ Bromsgrove งานพรอม งานคล้ายงานเลี้ยงส่งรุ่นในวันจบการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษางานพรอมนี้จะมีธรรมเนียมคือการให้ชวนเพื่อน มาเป็นคู่ ใครคู่ใครก็จะห้อยดอกไม้สีเดียวกันที่ขอมือฝ่ายหญิงส่วนฝ่ายชายจะติดไว้ตรงสูท ส่วนมากสีดอกไม้จะสีเดียวกะเสื้อของฝ่ายหญิงฝ่ายชายมักจะเป็นคนเตรียมเลยจะถามสีเสื้อของผู้หญิงก่อน [...]