กำหนดการ ตารางฝึกซ้อม ?ราชภัฏจันทรเกษม 2560

ตารางการฝึกซ้อม รับปริญญา ราชภัฏจันทรเกษม 2558

กําหนดการ รับปริญญา ราชภัฏจันทรเกษม 2558 วันซ้อมย่อย 😕 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันฝึกซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร วันฝึกซ้อมใหญ่ [...]