ช่างภาพ รับปริญญา มศว 2559

กำหนดการ รับปริญญา มศว 2559

กำหนดการ รับปริญญา มศว 2559 ตารางการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรับปริญญา มศว 2559 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557  อ.องครักษ์ จ.นครนายก SWU Commencement: พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มศว วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 การรายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 [...]