งานอีเวนท์

รับถ่ายภาพงานอีเว้นท์, งานเปิดตัว, งานพรอม โรงเรียน ร่วมถึงกิจกรรมภายในบริษัท
Line: sushimean