ถ่ายรูป รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ | ถ่ายรูปรับปริญญา

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วงการปรับแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 6 พ.ศ. 2533 – 2534 (2 ปีสุดท้ายของแผน) เพื่อให้มีส่วนในการผลิตวิศวกรสาขาต่างๆ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลง พระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันสถาปนาคณะวิศวกรรม ศาสตร์ โดยเป็นคณะที่ 10 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา

อ้างอิง ข้อมูล:?http://www.engr.tu.ac.th/history

สำหรับคิววันนี้ เป็นพิธีรับจริง ถ่ายรูป รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ บัณฑิตจากคณะ วิศวะกรรมศาสตร์
ถ่ายกันช่วงที่บัณฑิตออกจากหอประชุมมาเรียบร้อย ซึ่ง ก็..คนเยอะมากเหมือนทุกปี
เพียงแต่ วันนี้บัณฑิตไม่มีท่าที่จะเหนื่อยเลย ช่างภาพเลยสามารถบันทึกภาพได้แทบจะทุกฟิวส์เลย
สำหรับบัณฑิตที่อยากได้ภาพ ที่สวยๆ และแบบที่เป็นเราสามารถ สอบถามพี่มีนระหว่างถ่ายได้จ้า
ติดต่อ?ถ่ายรูป รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558? ได้

ขอสงวนสิทธิ์ให้ เฉพาะ บัณฑิตที่มัดจำจองคิว เท่านั้น

โทร o84-525-O946, ?Line: sushimean (ตลอด 24ชั่วโมง)

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องเจมส์ วิศวะ