รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว | หาช่างภาพ ธรรมศาสตร์ 58

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ.2508 โดย ศาสตราจารย์ ดร. พลตรีบัญชา มินทรขินทร์ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามประกาศในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2508 ให้เพิ่มแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเรียกปริญญาบัตรในสาขานี้ว่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษว่า B.A. (Sociology and Anthropology)
อ้างอิงจาก:?http://socanth.tu.ac.th/about-us/

สำหรับเซ็ทนี้ เป็นพิธีรับจริงของคณะ สังคมวิทยา ม. ธรรมศาสตร์
จัดขึ้นที่ท่าพระจันทร์(จะบอกทำไม ก็รับเหมือนกันทุกปี 555)
สำหรับบัณฑิต ท่านไหน ใครยังไม่มีช่างภาพ ธรรมศาสตร์ 2558 ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยครับ
หรือหากสนใจถ่ายนอกรอบ?รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558?ของปีนี้
พี่รับถ่ายทั้งเดี่ยว และกลุ่มครับ ติดต่อได้เลย

โทร O84-525-O946 Line: sushimean (ตลอด24ชั่วโมง)

 

รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว