ถ่ายภาพ พิธีทำบุญบริษัท

ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท

ถ่ายภาพ พิธีทำบุญบริษัท

เป็นงานถ่ายภาพ พิธีทำบุญบริษัท , Hotel Indigo ในช่วงก่อนขึ้นปีใหม่ เป็นงานของปี 57ครับ
ผมนำตัวอย่างบางส่วนมาเป็นผลงานสำหรับ ลูกค้าที่สนใจจ้างถ่ายภาพงาน อีเวนท์หรือ พิธีทำบุญภายในบริษัท

ช่างภาพมีน โทร 084-525-0946, Line : sushimean (ตลอดเวลา)

 

ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท
ถ่ายภาพ ทำบุญบริษัท