ถ่ายภาพอีเวนท์ ละครเวที คนบ้าบนหลังคา

ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที

งานนี้ไปถ่ายภาพ ทั้งช่วงก่อนเริ่มและตอนเริ่ม ละครเวทีของนักศึกษา ม.รังสิต
สำหรับด้านล่างหน้าผลงานภาพบางส่วนของระหว่างก่อน และเริ่ม
ละครเวทีเรื่อง ” คนบ้าบนหลังคา ” 16-17 กันยายน 2556

โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรี ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร Digital Multimedia Complex ( 15 ) มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 15.00 น เป็นต้นไป

นางสาวพิมพ์พิศา ทองวิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสาขาวิชาสื่อสารการแสดง
ผู้กำกับละครเวทีเรื่อง คนบ้าบนหลังคา กล่าวว่า การจัดเทศกาลละครเวที ” ก้าวกำกับ ” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการกำกับการแสดงเบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 9 คน สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า ก้าวกำกับ ไม่ได้มาจากผู้กำกับทั้งหมดมี 9 คน แต่มาจากคำว่า ก้าว ที่สื่อความหมายถึงการก้าวไปข้างหน้า โดย 3-4 เดือนที่ผ่านมา ผู้กำกับแต่ละคนต้องหาบทละครที่ตนชื่นชอบ เพื่อเตรียมความพร้อม คัดเลือกนักแสดงด้วยตนเอง โดยนักแสดงที่คัดเลือก ก็มาจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในสาขาและนอกสาขามาช่วยกัน

ทั้งนี้อยากจะขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน ร่วมสนับสนุนผลงานการกำกับครั้งแรกของนักศึกษา แม้ผลงานอาจจะออกมาไม่ดีมากนัก เพราะเป็นแค่วิชาการกำกับการแสดงเบื้องต้น แต่เราก็ตั้งใจและพยายามกันมาก

ข้อมูลจากเว็บ?http://www.jr-rsu.net/article/564

ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที ช่างภาพ อีเว้นท์ ละครเวที

ติดต่อช่างภาพมีน
โทร 084-525-0946, Line:sushimean (ตลอด24ชั่วโมง)