ถ่ายรูป รับปริญญา ม.เกษตร 2557 น้องขวัญ

รับปริญญา ม.เกษตร 2561

ถ่ายรูป รับปริญญา ม.เกษตร 2557 น้องขวัญ

สำหรับพิธีรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เลื่อนไปวันที่ 6-10มกราคม 2558
น้องบัณฑิตท่านไหนยังไม่มีช่างภาพ ถ่ายให้วันจริงสามารถติดต่อพี่มีนได้เลย

โดยจะแบ่งรอบให้บริการ ถ่ายรูป รับปริญญาดังนี้

ครึ่งวัน (7.00-11.00)หรือ?(13.00-17.00)
เต็มวัน (7.00-17.00) ถ่ายก่อนเข้าห้องประชุมกับ ตอนที่ออกจากหอประชุม
ให้สิทธิ์บัณฑิตที่โอนมัดจำให้ภายใน 2วันทำการ ก่อนเท่านั้นครับ, หรือ แล้วแต่ตกลงกันครับ

ช่างภาพมีน 084-525-0946, Line: sushimean (24ชั่วโมง)

ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา
ถ่ายรูป รับปริญญา

ผลงานถ่ายภาพ

รูปรับปริญญา ทันตแพทย์ จุฬา น้องเฟริน
รูปรับปริญญา ม.ศรีปทุม 2560 - น้องเปิ้ล
ถ่ายนอกรอบเอแบค บางนาให้ชิค ปัง เป็นไงมาดูกัน
รับปริญญา ม.เกษตร 2557 น้องเอริน
ช่างภาพ รับปริญญา ม.เกษตร 2557
ภาพวันซ็อมรับปริญญา ราชมงคล 2561, น้องนิ่ม
นอกรอบกลุ่ม ราชมงคล 2561
รับปริญญา ม.กรุงเทพ 2559
รับถ่ายภาพวันรับปริญญา ม.ศิลปากร 2561