กำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม 2562-2563

วันที่ซ้อมรับปริญญา
-ระดับปริญญาตรี 20  ธันวาคม 2563
-ระดับบัณฑิตปริญญาตรี และ มหาบัณฑิต 

กำหนดการรับปริญญา
-ระดับปริญญาตรี 21-22 ธันวาคม 2563
-ระดับบัณฑิตศึกษา?มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับแจ้งความจำนง เข้าร่วมพิธีรับปริญญา:
http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

การสั่งจองชุดครุย

ท่านสามารถสั่งจองชุดครุย ได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้
(หยุดทำการวันเสาร์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ สั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.spu.ac.th

วิธีการชำระเงินสั่งจองชุดครุย
โปรด Print ใบจองชุดครุยจากระบบ เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในใบจองชุดครุย(การชำระเงินไม่รับบัตรเครดิตและไม่สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

กำหนดการรับชุดครุย
รับชุดครุย 28-29 พฤศจิกายน 2563
เกินกำหนด 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์


ผลงานถ่ายภาพ ม.ศรีปทุม
รับปริญญา ม.ศรีปทุม 2561

ดูผลงานเต็ม http://www.mind56.com/184/

รับปริญญา ศรีปทุม 2561

ดูผลงานเต็ม http://www.mind56.com/104/