แจ้งความกำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม 2561

 

วันที่ซ้อมรับปริญญา
-ระดับปริญญาตรี  21 ธันวาคม 2561
-ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กำหนดการรับปริญญา
-ระดับปริญญาตรี  22 – 23  ธันวาคม 2561
-ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

-บัณฑิตต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 – 19 ตุลาคม 2561 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/60, 2/60 และฤดูร้อน/60
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเปิดระบบแจ้งความจำนงการเพื่อเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม 2562

-ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ

-ยืนยันการเข้าร่วม พิธีรับปริญญา

ท่านสามารถสั่งจองชุดครุย ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้
(วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ)
หรือ สั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.spu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ติดต่อ  093-071-8899, 099-2187676

 

วิธีการชำระเงินสั่งจองชุดครุย
เมื่อทำการสั่งจองชุดครุยเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบจองชุดครุย (ใบแจ้งการชำระเงิน) จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบจองชุดครุย
(การชำระเงินไม่รับบัตรเครดิตและไม่สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

 

กำหนดการรับชุดครุย 
โปรดนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว   มาแสดงเพื่อขอรับชุดครุย
**16-17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น**
ณ อาคารอเนกประสงค์ (สวนกระดังงาประตูทางออก)

*บัณฑิตที่ทำใบเสร็จหาย สามารถใช้บัตรประชาชนรับแทนได้
**การรับชุดครุย สำหรับบัณฑิตเท่านั้น มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แหล่งที่มา: http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm


ผลงานถ่ายภาพ ม.ศรีปทุม
รับปริญญา ม.ศรีปทุม 2561

ดูผลงานเต็ม http://www.mind56.com/184/

รับปริญญา ศรีปทุม 2561

ดูผลงานเต็ม http://www.mind56.com/104/