กําหนดการรับปริญญา ม.ศิลปากร 2561

รายละเอียดและกำหนดการแยกตามคณะ  ม.ศิลปากร 2561

ตารางรายละเอียดกำหนดการแต่ละคณะสามารถโหลดได้จาก
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/info/rehearsals_2559.pdf

ระเบียนและขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

สถานที่จอดรถ

แหล่งข้อมูลจาก
กำหนดการเข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ม. ศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/