พิธีคัดฑูตธรรมศาสตร์ 71 – รูปเพียบ

งานนี้ถ่ายไว้นานแล้วครับ พึ่งหาภาพเจอเลยขอลงเป็นผลงานให้ได้ชมกัน

ทูตกิจกรรมฯ ธรรมศาสตร์ 71 ทูตกิจกรรมฯ ธรรมศาสตร์ 71 ทูตกิจกรรมฯ ธรรมศาสตร์ 71 ทูตกิจกรรมฯ ธรรมศาสตร์ 71 ทูตกิจกรรมฯ ธรรมศาสตร์ 71 ทูตกิจกรรมฯ ธรรมศาสตร์ 71 ทูตกิจกรรมฯ ธรรมศาสตร์ 71