กำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม 2560

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธี รับปริญญา ม.ศรีปทุม 2560

วันที่ซ้อมรับปริญญา
-ระดับปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
-ระดับบัณฑิตศึกษา?มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กำหนดการรับปริญญา

-ระดับปริญญาตรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
-ระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ระหว่างรอหนังสือการตอบรับกำหนดวันพิธีจริงอย่างเป็นทางการ

-บัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2559 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/58, 2/58 และฤดูร้อน/58

กำหนดการรับชุดครุยงานรับปริญญา ม.ศรีปทุม 2560
โปรดนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว?? มาแสดงเพื่อขอรับชุดครุย
ตั้งแต่วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ (สวนกระดังงาประตูทางออก)
บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่ทำใบเสร็จหาย สามารถใช้บัตรประชาชนรับแทนได้

ท่านสามารถสั่งจองชุดครุย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559? ถึง 27 มกราคม 2560
บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ วัดตัว ให้
(หยุดทำการวันเสาร์? และวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 และ 24 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560)
ติดต่อ 02-579-1111 ต่อ 1254, 1220, 1223,?061-9945965 , 099-2187676


ข้อมูลจาก:?http://scms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm
—————————————————————————————————-

 

รับถ่ายภาพรับปริญญา ช่างภาพมีน
Line: sushimean (ตลอดเวลา) ?O84-525O946

นอกรอบ ธรรมศาสตร์ รับปริญญา ราชภัฎสวนดุสิต 2559 นอกรอบ ธรรมศาสตร์ 2559 น้องไนท์ รับปริญญา จุฬา 2559 น้องวิ

 

ผลงานถ่ายภาพ