ถ่ายภาพเครื่องสำอาง Luminesce, ถ่ายสินค้า

ถ่ายเครื่องสำอาง luminesce

ภาพเป็นเครื่องสำอางทั้งชุด จากแม่ทีม เอามาให้ถ่ายภาพให้เห็นผลิตภัณฑ์จริงๆที่ถุกออกแบบมาอย่างดูดี
และต้องการสร้างความน่าเชื่อถือบนแบรนด์ของสินค้า ด้วย ซึ่งานนี้จะเป็นงานเหมา ถ่ายประมาณ30ภาพ
ในราคาพิเศษ โดยการจัดแสงตามมาตรฐานของทางสตู, ฉากหลังสีขาวเท่านั้น

 

ถ่ายเครื่องสำอาง luminesce ถ่ายเครื่องสำอาง luminesceถ่ายเครื่องสำอาง