รายละเอียดกำหนดการ รับปริญญา มศว 2562, บริการถ่ายภาพในงาน

บัณฑิตทุกคน ต้อง รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561

ช่างภาพมีน โทร O62-896-4979 Line: sushimean
inbox fanpage:?http://m.me/mind56

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1?

รายงานตัวที่ประสานมิตร?เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 ? 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย: ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
สถานที่รายงานตัว ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร
สถานที่ฝึกซ้อม หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร
วันจันทร์ที่ 24?ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์

ภาคเช้า

รายงานตัว เวลา 8.00 น.
เดินแถว เวลา 9.00 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย: ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต (598 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1 ? 598 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
คณะศึกษาศาสตร์ (45 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
599 ? 643 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
คณะมนุษยศาสตร์ (548 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
644 ? 733 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
734 ? 965 อาคารเรียนรวม ห้อง 203 ชั้น 2
966 -1191 อาคารเรียนรวม ห้อง 201 ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์ (499 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1192 ? 1448 อาคารเรียนรวม 306 ห้อง ชั้น 3
1449 ? 1690 อาคารเรียนรวม 304 ห้อง ชั้น 3
วันอังคารที่ 25?ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
04.30 ? 05.15 น. รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561) อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.30 น. เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 27?ธันวาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
เวลา กิจกรรม สถานที่
04.30 ? 05.15 น. รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561) อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.30 น. เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
09.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร

แหล่งที่มาของข้อมูล😕http://commencement.swu.ac.th/

การแต่งกายรับปริญญา มศว?
บัณฑิตหญิง ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น)
บัณฑิตชาย ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น)

ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครื่องแบบนิสิต เสื้อแขนสั้น
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมกระโปรงทรงตรงสีกรมท่า สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น หัวตัดสูงไม่เกินสองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม และสามารถติดต่อ ถ่ายครีมและภาพเครื่องสำอางค์ได้เช่นกัน
สำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ แต่งเครื่องแบบปกติขาวตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตชาย
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี สวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพและเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายและโลหะ ถุงเท้าสีดำสำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจแต่งเครื่องแบบปกติขาวตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ

พระภิกษุสงฆ์
ห่มจีวรสีพระราชนิยม

ทรงผมสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร?หญิง?จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ทำสีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบไว้ให้เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้า เพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายคำนับ ไม่สวมวิกและตาข่ายคลุมผม

ชาย?จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่น ไม่ทำสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง หรือแต่งทรงผมแฟชั่น และไม่ไว้หนวดเคราผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่านต้องสวมครุยวิทยฐานะ แบบ และสีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

————————————————————————

นอกรอบ ธรรมศาสตร์ 2559 น้องไนท์เชียร์ ลีดเดอร์ ธรรมศาสตร์ 69

ช่างภาพมีน โทร? Line: sushimean
inbox fanpage:?http://m.me/mind56