กำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม รุ่นที่ 43 2556 2558

กำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม รุ่นที่43 2558

กำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม รุ่นที่ 43 2556 2558
กำหนดออกมาแล้วนะครับ สำหรับบัณฑิตศรีปทุม ที่สนใจถ่ายภาพนอกรอบ ติดต่อช่างภาพมีนได้ที่
Line: sushimean (ตลอด24ชั่วโมง)

ผลงานบัณฑิต ศรีปทุม

งานรับปริญญา ศรีปทุม ? น้องเปิ้ล คณะบัญชี
งานรับปริญญา ศรีปทุม ? น้องด้า คณะบริหาร
งานรับปริญญา ศรีปทุม ? บัณฑิตคู่

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ป.ตรี

กำหนดการ รับปริญญา ศรีปทุม รุ่นที่43 2558

กำหนดการ

พิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ณ อาคาร 1-4? ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี?

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

???????????-

เวลา? 11.30 น.?– บัณฑิตรายงานตัวและตั้งแถวเข้าห้องพิธี
เวลา 13.00 น.?– บัณฑิตพร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี
เวลา? 13.30 น.?– คณาจารย์พร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี

เวลา? 14.00 น.
– ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานพิธี พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้รับใบอนุญาต อธิการบดี และผู้บริหารเข้าสู่ห้องพิธี
– ผู้แทนบัณฑิต มอบพวงมาลัยและสูจิบัตรแก่ประธานพิธี
-?ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
– อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
– คณบดี อ่านรายนามบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ
– ประธานพิธี ประสาทปริญญาแก่บัณฑิต (ในระหว่างพิธี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะบัญชี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ประธานพิธีพักอิริยาบถ (ประมาณยี่สิบนาที)
– เริ่มพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ

– ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
– ประธานพิธีให้โอวาท
– ประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม? และกราบลาพระรัตนตรัย
– ประธานพิธีออกจากห้องพิธี
– อธิการบดี และผู้บริหาร กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
– อธิการบดี? ผู้บริหาร? และคณาจารย์? ออกจากห้องพิธีร่วมส่งบัณฑิต
– บัณฑิตออกจากห้องพิธี และผ่านแถวผู้บริหาร คณาจารย์ที่ร่วมแสดงความยินดี
– เสร็จพิธี

แหล่งข้อมูล:?http://www.spu.ac.th/graduation/program/final

ผลงานถ่ายภาพ