พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ศิลปากร 2557

ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๒.๓/๗๓๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ศิลปากร 2557
เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตรไว้แล้ว แต่งกายตามระเบียบ สวมครุยประดับเข็มวิทยฐานะ เข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

ดาวโหลด เอกสารตัวเต็ม ได้ที่ กำหนดการับปริญญา ม.ศิลปากร 2557

ติดต่อช่างภาพมีน 084-525-0946, Line: sushimean (24ชั่วโมง)

congreat 58 1 congreat 58 2 congreat 58 3 congreat 58 4 congreat 58 5