กำหนดการ รับปริญญา มหิดล 2561

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 1-26 มิถุนายน 2558
ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาวันที่รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2558ท่านสามารถกรอกข้อมูล ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ www.grad.mahidol.ac.th และชำระเงิน ที่ธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ? 26 มิถุนายน 2558
ผู้ที่ส่งหลักฐาน ขอสำเร็จการศึกษา ที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2558ติดต่องานบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ระหว่างวันที่ 1 ? 26 มิถุนายน 2558
กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ,?รับปริญญา มหิดล 2558 2557
รายการวันที่สถานที่
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2วันพฤหัสบดี 3 กันยายน 2558ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
วันพระราชทานปริญญาบัตรวันจันทร์ 7 กันยายน 2558ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
หมายเหตุ : 1. สถานที่ฝึกซ้อม อาจมีการเปลียนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ของพระภิกษุ และสามเณร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนทุกครั้งในการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรมิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กำหนดการ รับปริญญา มหิดล 2558 ได้ที่:
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/graduation2557.php
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/grreg2014/grantSchedule.php

=========================

ผลงาน ถ่ายภาพ รับปริญญา บัณฑิต ม.มหิดล

รับปริญญา เทคนิคการแพทย์ มหิดล 2558
รับปริญญา มหิดล 2558 น้องภัส พยาบาล
รับปริญญา คณิตศาสตร์ประกันภัย มหิดล 2558 น้องโบ็ต

หากกำลังมองหาช่างภาพ ถ่ายงานรับปริญญา ติดต่อ
ช่างภาพมีน โทร o84-525-o946 Line: sushimean
inbox fanpage:?https://goo.gl/kwMZYO

รับปริญญา มหิดล 2558 เทคนิคการแพทย รับปริญญา คณิตศาสตร์ประกันภัย มหิดล 2558 รับปริญญา มหิดล 2558 น้องภัส พยาบาล