กําหนดการ รับปริญญา ราชพฤกษ์ 2557

?กำหนดการรับปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา (รุ่น 7) ?ประจำปีการศึกษา 2557
อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ??ณ. อาคารใหม่ สวนอัมพร

1. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต? 12 พ.ค.-14 มิ.ย. 2558? (เวลา 09.00-19.00 น)
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัว? ที่ งานทะเบียนและประมวลผล หรือ งานธุรการศูนย์ มรพ.โดย

1) บันทึกตอบแบบสอบถามการมีงานทำ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2) พิมพ์เอกสารการขึ้นทะเบียน จากเว็บไซต์? และ
3) ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนและเซ็นชื่อรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนและยืนยันการรับปริญญา

มรพ. นนทบุรี ประชุมฝึกซ้อมย่อย เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
รายงานตัว-ลงชื่อขึ้นทะเบียน-ยื่นเอกสาร ?และซ้อมพิธีการ
กลุ่มที่ 1?? เวลา 09.00-12.30 น.
กลุ่มที่ 2?? เวลา 13.30-17.00 น.
????????(บัณฑิต ควรมารายงานตัว? และลงชื่อขึ้นทะเบียน? ก่อนเวลาเริ่มประชุม? 20-30? นาที)
??????-มรพ.ภูเก็ต ประชุม ฝึกซ้อมย่อย? ?วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
(เริ่ม 10.00 น/ศูนย์กำหนด)? ยืนยันขึ้นทะเบียน และซ้อมพิธีการ
??????-มรพ.ระยอง ประชุม ฝึกซ้อมย่อย อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558??
(เริ่ม 10.00 น//ศูนย์กำหนด)? ยืนยันขึ้นทะเบียนและซ้อมพิธีการ

2. การติดต่อรับชุดครุย ตาม?กําหนดการ รับปริญญา ราชพฤกษ์ 2557
– มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558??
อาคาร 4? ห้อง. 4101 (ห้องจัดเลี้ยงการโรงแรม)
-กลุ่มที่ 1????? ระดับบัณฑิตศึกษา และ? คณะบริหารธุรกิจ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การตลาด-การจัดการ)
-กลุ่มที่ 2? ? ?คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรมฯ-การจัดการโลจิสติกส์)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??คณะบัญชี??? คณะนิติศาสตร์?? คณะนิเทศศาสตร์?? คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
-มรพ. ภูเก็ต??? วันที่ 29-31 พฤษภาคม? 2558? หรือ ตามกำหนดของศูนย์? ณ. ห้องธุรการศูนย์ มรพ.ภูเก็ต
-มรพ. ระยอง? วันที่ 6-7? มิถุนายน 2558? หรือ ตามกำหนดของศูนย์? ณ. ห้องธุรการศูนย์? มรพ.ระยอง

3. การประชุมฝึกซ้อม (ย่อย) และยืนยันเข้ารับปริญญา
(บัณฑิต ควรมารายงานตัว ก่อนเวลาเริ่มประชุม? 20-30นาที)

??????- ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์? นนทบุรี? (เสาร์ที่ 13? มิถุนายน 2558) ??ที่อาคาร 1 ห้อง 1503
กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-12.30 น. ?
ระดับบัณฑิตศึกษา? คณะบริหารธุรกิจ? (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การตลาด-การจัดการ)
กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30-17.00 น.
คณะบริหารธุรกิจ? (การจัดการการโรงแรมฯ -การจัดการโลจิสติกส์ ) คณะบัญชี??คณะนิติศาสตร์? คณะนิเทศศาสตร์? คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์?
ที่ มรพ. ภูเก็ต?? (เสาร์ที่ 30- อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม? 2558 )? บัณฑิต มรพ. ภูเก็ต
เวลา 10.00 น./ ที่ศูนย์กำหนด
ที่ มรพ. ระยอง (อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ) บัณฑิต มรพ. ระยอง
เวลา 10.00 น./ ที่ศูนย์กำหนด

4. การซ้อมเสมือนจริง (ซ้อมใหญ่)? ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี? อาคาร 1? ห้อง 1503-1504
วันศุกร์ที่? 19 มิถุนายน 2558 ?**(จากเดิมวันพฤหัสบดีที่? 18 มิถุนายน2558
)

-ภาคเช้า? (09.00)? รายงานตัว ถ่ายรูปรวมบัณฑิต แยกตามคณะและสาขาวิชา (โถงล่าง อาคาร 4)

-ภาคบ่าย? (12.30)? รายงานตัว? เดินแถว นั่งประจำที่ ซ้อมพิธีเสมือนจริง และ ( มอบรางวัล ?เพชรราชพฤกษ์?)

5. พิธีการรับจริง อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ?ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร?
-08.00-10.00 น. ??บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา (ทุกแห่ง)? พร้อมกัน ณ. บริเวณพิธี
-10.30-12.30 น.? ?ซ้อมในพิธีจริง
-14.00-15.00 น.?? พิธีรับจริง (ในรายละเอียดกำหนดการรับปริญญาบัตร)
(**กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยน? มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ**)

 

หากกำลังมองหาช่างภาพ ถ่ายงานรับปริญญา ติดต่อ
ช่างภาพมีน โทร o84-525-o946 Line: sushimean
inbox fanpage:?https://goo.gl/kwMZYO

 

รับปริญญา ราชภัฏพระนคร 2558 รับปริญญา ราชภัฏพระนคร 2558 รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว