กําหนดการ รับปริญญา ราชพฤกษ์ 2557

กำหนดการรับปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา (รุ่น 7) ประจำปีการศึกษา 2557
อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ. อาคารใหม่ สวนอัมพร

1. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 12 พ.ค.-14 มิ.ย. 2558 (เวลา 09.00-19.00 น)
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ที่ งานทะเบียนและประมวลผล หรือ งานธุรการศูนย์ มรพ.โดย

1) บันทึกตอบแบบสอบถามการมีงานทำ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2) พิมพ์เอกสารการขึ้นทะเบียน จากเว็บไซต์ และ
3) ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนและเซ็นชื่อรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนและยืนยันการรับปริญญา

มรพ. นนทบุรี ประชุมฝึกซ้อมย่อย เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
รายงานตัว-ลงชื่อขึ้นทะเบียน-ยื่นเอกสาร และซ้อมพิธีการ
กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-12.30 น.
กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30-17.00 น.
(บัณฑิต ควรมารายงานตัว และลงชื่อขึ้นทะเบียน ก่อนเวลาเริ่มประชุม 20-30 นาที)
-มรพ.ภูเก็ต ประชุม ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
(เริ่ม 10.00 น/ศูนย์กำหนด) ยืนยันขึ้นทะเบียน และซ้อมพิธีการ
-มรพ.ระยอง ประชุม ฝึกซ้อมย่อย อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
(เริ่ม 10.00 น//ศูนย์กำหนด) ยืนยันขึ้นทะเบียนและซ้อมพิธีการ

2. การติดต่อรับชุดครุย ตามกําหนดการ รับปริญญา ราชพฤกษ์ 2557
– มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558
อาคาร 4 ห้อง. 4101 (ห้องจัดเลี้ยงการโรงแรม)
-กลุ่มที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา และ คณะบริหารธุรกิจ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การตลาด-การจัดการ)
-กลุ่มที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรมฯ-การจัดการโลจิสติกส์)
คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
-มรพ. ภูเก็ต วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 หรือ ตามกำหนดของศูนย์ ณ. ห้องธุรการศูนย์ มรพ.ภูเก็ต
-มรพ. ระยอง วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 หรือ ตามกำหนดของศูนย์ ณ. ห้องธุรการศูนย์ มรพ.ระยอง

3. การประชุมฝึกซ้อม (ย่อย) และยืนยันเข้ารับปริญญา
(บัณฑิต ควรมารายงานตัว ก่อนเวลาเริ่มประชุม 20-30นาที)

– ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี (เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558) ที่อาคาร 1 ห้อง 1503
กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-12.30 น.
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การตลาด-การจัดการ)
กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30-17.00 น.
คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรมฯ -การจัดการโลจิสติกส์ ) คณะบัญชีคณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
ที่ มรพ. ภูเก็ต (เสาร์ที่ 30- อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ) บัณฑิต มรพ. ภูเก็ต
เวลา 10.00 น./ ที่ศูนย์กำหนด
ที่ มรพ. ระยอง (อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ) บัณฑิต มรพ. ระยอง
เวลา 10.00 น./ ที่ศูนย์กำหนด

4. การซ้อมเสมือนจริง (ซ้อมใหญ่) ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี อาคาร 1 ห้อง 1503-1504
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 **(จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน2558
)

-ภาคเช้า (09.00) รายงานตัว ถ่ายรูปรวมบัณฑิต แยกตามคณะและสาขาวิชา (โถงล่าง อาคาร 4)

-ภาคบ่าย (12.30) รายงานตัว เดินแถว นั่งประจำที่ ซ้อมพิธีเสมือนจริง และ ( มอบรางวัล เพชรราชพฤกษ์)

5. พิธีการรับจริง อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
-08.00-10.00 น. บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา (ทุกแห่ง) พร้อมกัน ณ. บริเวณพิธี
-10.30-12.30 น. ซ้อมในพิธีจริง
-14.00-15.00 น. พิธีรับจริง (ในรายละเอียดกำหนดการรับปริญญาบัตร)
(**กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ**)

 

หากกำลังมองหาช่างภาพ ถ่ายงานรับปริญญา ติดต่อ
ช่างภาพมีน โทร o84-525-o946 Line: sushimean
inbox fanpage:https://goo.gl/kwMZYO

 

รับปริญญา ราชภัฏพระนคร 2558 รับปริญญา ราชภัฏพระนคร 2558 รับปริญญา ธรรมศาสตร์ 2558 น้องแพรว