กําหนดการ รับปริญญา ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

กําหนดการ รับปริญญา ราชภัฏสวนสุนันทา 2559

Rated 3.6/5 based on 39 reviews

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคกลางในระหว่าง
วันที่ 13-15 และ ระหว่างวันที่ 18-22สิงหาคม 2558 โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2556-2557 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 มารายงานตัวเพื่อเข้า พิธีตาม?กําหนดการ รับปริญญา ราชภัฏสวนสุนันทา 2558
ฝึกซ้อมย่อยในระหว่างวันที่ 15-16สิงหาคม 2558
ฝึกซ้อมใหญ่ในระหว่างวันที่ 18-19สิงหาคม 2558?

ณ มหาวิทยาลัย?ราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อนำบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 21สิงหาคม 2558 อาคารใหม่สวนอัมพร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาจึงขอกำหนดการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ่อมใญห่ และรอบวันรับพระราชทานรับปริญญาบัตร
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2558 ตามเอกสารด้านล่างนี้

PDF file?กำหนดการรับปริญญา สวนสุนันทา 2558
==================================================

หากกำลังมองหาช่างภาพ ถ่ายงานรับปริญญา ติดต่อ
ช่างภาพมีน โทร o84-525-o946 Line: sushimean
inbox fanpage:?https://goo.gl/kwMZYO

รับปริญญา ราชภัฎสวนดุสิต 2559