กําหนดการซ้อม รับปริญญา ราชภัฏสวนดุสิต 2558

กำหนดการซ้อมย่อย ประมาณ ต้นเดือน กรกฎาคม 2558

ให้บัณฑิตทุกท่านที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ซ้อมย่อย ตั้งแต่วัน ที่18 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ผ่าน Dusit.ac.th
(ปริญญาโท และปริญญาเอกไม่ต้องซ้อมย่อย)

กำหนดการซ้อมใหญ่ วันที่ 11-13สิงหาคม 2558
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558

รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบต่อไปที่ www.dusit.ac.th

บัณฑิตโครงการความร่วมมือกรม (รมป.)โปรดทราบ

บัณฑิตกลุ่มจังหวัดอุดรธานี ที่รายงานตัวผ่านอาจารย์ประสานงานศูนย์ ให้รอการจัดส่งชุดครุยไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้และติดตามรายละเอียดการซ้อมย่อยจากผู้ประสานงาน

บัณฑิตกลุ่มจังหวัด อุบลราชธานี ที่รายงานตัวผ่านผู้ประสานงาน ให้รอการจัดส่งชุดไปตามที่อยู่ที่ท้านแจ้งไว้

บัณฑิตกลุ่มจังหวัด สงขลา และสุราษ ที่รายงานตัวแล้วแจ้งรับชุดครุยที่ศูนย์ตรัง มหาวิทยาลัยจะส่งชุดครุยให้ท่านที่ศูนย์ตรังในวันซ้อมย่อยและติดตามกำหนดการซ้อมย่อยผ่านผู้ประสานงานศูนย์

บัณฑิตกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามกำหนดการต่างๆผ่านผู้ประสานงานศูนย์

บัณฑิตกลุ่มจังหวัด นครราชสีมา พิษณุโลก ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี

นครสวรรค์และปราจีนบุรี ให้ติดตามกำหนดการซ้อมย่อย ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อมูลจาก?http://www.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/parinya.pdf1_.pdf

==============================

หากกำลังมองหาช่างภาพ ถ่ายงานรับปริญญา ติดต่อ
ช่างภาพมีน โทร o84-525-o946 Line: sushimean
inbox fanpage:?https://goo.gl/kwMZYO

รับปริญญา มหิดล 2558 เทคนิคการแพทย